Jyske Bank-koncernens resultat for 1. halvår 2000

Resumé
  • Resultat før skat kr. 729 mio. forrenter primoegenkapitalen med 27,1% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 50% til kr. 507 mio.
  • Afkast af egne markedspositioner udgør kr. 222 mio.
  • Balancen er på kr. 123 mia.

Læs ledelsens kommentarer

 

Sammendrag i tal
  1. halvår
2000
1. halvår
1999
Hele året
1999
Netto rente- og gebyrindtægter 1.530 1.400 2.776
Basisindtjening 507 338 633
Beholdningsindtjening 222 423 643
Ordinært resultat før skat 729 761 1.276
Periodens resultat 501 536 897