Jyske Bank-koncernens resultat for 1.-3. kvartal 2000

Resumé
  • Resultat før skat kr. 1.010 mio. forrenter primoegenkapitalen med 25% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 37% til kr. 728 mio.
  • Beholdningsindtjeningen udgør kr. 282 mio.

 

Sammendrag i tal
  1.-3. kvt.
2000
1.-3. kvt.
1999
Hele året
1999
Netto rente- og gebyrindtægter 2.304 2.050 2.776
Basisindtjening 728 531 633
Beholdningsindtjening 282 532 643
Ordinært resultat før skat 1.010 1.063 1.276
Periodens resultat 795 742 897