Jyske Bank-koncernens resultat for 2000

Resumé
  • Indtjening før skat pr. aktie er steget 8% til kr. 31,86.
  • Basisindtjeningen stiger 37% til kr. 869 mio.
  • Beholdningsindtjeningen udgør kr. 386 mio.
  • Balancen er for første gang over kr. 100 mia. og off-balance poster er på kr. 1.580 mia.
  • 15.000 nye aktionærer.
  • 12.000 nye kunder i det danske afdelingsnet.
  • Over 100.000 er nu kunder i Jyske Netbank

 

Sammendrag i tal
   2000 1999 1998 1997 1996
Netto rente- og gebyrindtægter 3.178 2.776 2.761 2.432 2.205
Basisindtjening 869 633 895 527 490
Beholdningsindtjening 386 643 -185 57 457
Ordinært resultat før skat 1.255 1.276 710 584 947
Årets resultat 1.083 897 511 443 645