Jyske Bank-koncernens resultat for 1. kvartal 2001

Resumé
  • Resultat før skat kr. 335 mio. forrenter primoegenkapitalen med 22,8% p.a.
  • Resultat før skat pr. aktie udgør p.a. kr. 35,68 mod kr. 31,86 i år 2000.
  • Basisindtjening før tab hensættelser stiger med 7% til kr. 352 mio. hvilket er ny rekord.

 

Sammendrag i tal
  1. kvartal
2001
1. kvartal
2000
Hele året
2000
Netto rente- og gebyrindtægter 799 764 2.980
Basisindtjening 272 311 869
Beholdningsindtjening 63 160 386
Ordinært resultat før skat 335 471 1.255
Periodens resultat 229 333 1.083