Jyske Bank-koncernens resultat for 1. halvår 2001

Resumé
  • Resultat før skat kr. 641 mio. forrenter primoegenkapitalen med 21,8% p.a.
  • Resultat før skat pr. aktie udgør p.a. kr. 34,16 mod 31,86 i år 2000.
  • Basisindtjening før tab og hensættelser stiger 20% til kr. 728 mio.
  • Basisindtjeningen stiger med 13% til kr. 573 mio.

 

Sammendrag i tal
  1. halvår
2001
1. halvår
2000
Hele året
2000
Netto rente- og gebyrindtægter 1.653 1.530 2.980
Basisindtjening 573 507 869
Beholdningsindtjening 68 222 386
Ordinært resultat før skat 641 729 1.255
Periodens resultat 453 501 1.083