Jyske Bank-koncernens resultat for 1.-3. kvartal 2001

Resumé
  • Basisindtjening stiger 10% til kr. 804 mio.
  • Beholdningsindtjening er på kr. 47 mio.
  • Resultat før skat kr. 851 mio. forrenter primoegenkapitalen med 19,3% p.a.
  • Basisindtjening pr. aktie udgør p.a.kr. 29,02 mod kr. 21,86 for år 2000.
  • Forventninger til årets basisindtjening er uændrede.
  • Forslag om den 5. kapitalnedsættelse ventes fremsat i marts 2002.

 

Sammendrag i tal
  1.-3. kvt.
2001
1.-3. kvt.
2000
Hele året
2000
Netto rente- og gebyrindtægter 2.371 2.143 2.980
Basisindtjening 804 728 869
Beholdningsindtjening 47 282 386
Ordinært resultat før skat 851 1.010 1.255
Periodens resultat 598 795 1.083