Jyske Bank-koncernens resultat for 2001

Resumé
  • Basisindtjening er med kr. 938 mio. rekordhøj.
  • Straksafskrevne investeringer kr. 253 mio.
  • Tab og hensættelser kr. 286
  • Beholdningsafkast kr. -48 mio.
  • Resultat før skat pr. aktie kr. 24,11 mod kr. 31,86 for år 2000.
  • Resultat før skat kr. 890 mio. forrenter primoegenkapitalen med 15,1%.
  • Lidt over 10.000 nye indenlandske kunder.
  • Godt 10.000 nye aktionærer

 

Sammendrag i tal
   2001 2000 1999 1998 1997
Netto rente- og gebyrindtægter 3.389 3.178 2.776 2.761 2.432
Basisindtjening 938 869 633 895 527
Beholdningsindtjening -48 386 643 -185 57
Ordinært resultat før skat 890 1.255 1.276 710 584
Årets resultat 623 1.083 897 511 443