Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2002

Resumé
  • Resultat før skat kr. 850 mio. forrenter primoegenkapitalen med 18,4% p.a.
  • Den indre værdi pr. aktie er kr. 186 efter effektuering af kapitalnedsættelse.
  • Basisindtjening udgør kr. 726 mio.
  • Straksafskrevne investeringer på kr. 228 mio. Heraf udgør engangsudgifter til etablering af JN Data A/S kr. 30 mio.
  • Beholdningsindtjening udgør kr. 124 mio. mod kr. 47 mio. sidste år.
  • Forventninger til årets basisindtjening er uændret på kr. 800-1.000 mio.
  • Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i december med forslag om nedsættelse af aktiekapitalen.

 

Sammendrag i tal
  1.-3.kvt.
2002
1.-3.kvt.
2001
Hele året
2001
Netto rente- og gebyrindtægter 2.682 2.471 3.389
Basisindtjening 726 804 938
Beholdningsindtjening 124 47 -48
Ordinært resultat før skat 850 851 890
Periodens resultat 567 598 623