Jyske Bank delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Sammendrag

  • RESULTAT FØR SKAT 426 MIO. KR. (1.-3. kvartal 2010: 601 MIO. KR.)
  • Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening 4.164 mio. kr. (1.-3. kvartal 2010: 4.160 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 990 mio. kr. (1.-3. kvartal 2010: 1.302 mio. kr.)
  • Basisindtjening på 427 mio. kr. (1.-3. kvartal 2010: 763 mio. kr.) er påvirket af særlige forhold med -204 mio. kr.
  • Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 220 mio. kr. (1.-3. kvartal 2010: 364 mio. kr.)
  • Solvens 15,6%, kernekapital 14,1% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 12,5% (ultimo 2010: 15,8%, 14,1% og 12,5%)