Jyske Bank delårsrapport for 1. halvår 2011

Sammendrag
  • RESULTAT FØR SKAT SAMT BIDRAG TIL BANKPAKKE 1 OG GARANTIFONDEN 574 MIO. KR. (1. HALVÅR 2010: 625 MIO. KR.)
  • Bidrag til Bankpakke 1 og Garantifonden mv. 256 mio. kr. (1. halvår 2010: 227 mio. kr.)
  • Resultat før skat 318 mio. kr. (1. halvår 2010: 398 mio. kr.)
  • Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening 2.766 mio. kr. (1. halvår 2010: 2.749 mio. kr.)
  • Førtidsindfrielse af ansvarlig lånekapital har i 2. kvartal medført et kurstab på 52 mio. kr. mod en fremtidig rentebesparelse på 65 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 614 mio. kr. (1. halvår 2010: 984 mio. kr.)
  • Basisindtjening 407 mio. kr. (1. halvår 2010: 346 mio. kr.)
  • Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 167 mio. kr. (1. halvår 2010: 279 mio. kr.)
  • Nedskrivnings- og hensættelsessaldo 3.801 mio. kr. (ultimo 2010: 4.408 mio. kr.)
  • Solvens 16,0%, kernekapital 14,5% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 12,8% (ultimo 2010: 15,8%, 14,1% og 12,5%)