Jyske Bank delårsrapport for 1. kvartal 2011

 

 

Hovedpunkter
  • RESULTAT FØR SKAT SAMT BIDRAG TIL BANKPAKKE 1 OG GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER (GARANTIFONDEN) 369 MIO. KR. (1. kvartal 2010: 301 MIO. KR.)
  • Bidrag til Bankpakke 1 og Garantifonden 169 mio. kr. (1. kvartal 2010: 122 mio. kr.)
  • Resultat før skat 200 mio. kr. (1. kvartal 2010: 179 mio. kr.)
  • Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening 1.394 mio. kr. (1. kvartal 2010: 1.386 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 244 mio. kr. (1. kvartal 2010: 598 mio. kr.)
  • Basisindtjening 297 mio. kr. (1. kvartal 2010: 94 mio. kr.)
  • Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 72 mio. kr. (1. kvartal 2010: 207 mio. kr.)
  • Nedskrivnings- og hensættelsessaldo 3.785 mio. kr. (ultimo 2010: 4.408 mio. kr.)
  • Solvens 16,2%, kernekapital 14,4% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 12,8% (ultimo 2010: 15,8%, 14,1% og 12,5%)
  • Jyske Bank overvejer at afgive købstilbud på Amagerbanken af 2011 A/S eller dele heraf