Jyske Bank årsrapport for 2010

Sammendrag

 • RESULTAT FØR SKAT 1.003 MIO. KR. (2009: 597 MIO. KR.)
 • Resultat før bidrag til Det Private Beredskab mv. 1.509 mio. kr. (2009: 1.208 mio. kr.)
 • Resultat før bidrag til Det Private Beredskab mv. forrenter primoegenkapitalen med 12,0% (2009: 11,3% )
 • Samlet bidrag til Det Private Beredskab mv. 1.348 mio. kr., heraf 506 mio. kr. i 2010 (2009: 611 mio. kr.)

 • Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening 5.657 mio. kr. (2009: 5.457 mio. kr.)
 • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 2.644 mio. kr. (2009: 3.131 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 1.581 mio. kr. (2009: 2.420 mio. kr.)
 • Konstaterede tab på udlån mv. 955 mio. kr. (2009: 933 mio. kr.)
 • Nedskrivnings- og hensættelsessaldo 4.408 mio. kr. (2009: 3.412 mio. kr.)
 • Basisindtjening 1.063 mio. kr. (2009: 711 mio. kr.)
 • Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 446 mio. kr. (2009: 497 mio. kr.)
 • Dagsværdien på ”hold-til-udløb porteføljen” overstiger den bogførte værdi med 96 mio. kr. (2009: 17 mio. kr.)
 • Likviditetsberedskab 59 mia. kr. (2009: 54 mia. kr.)
 • Solvens 15,8%, heraf kernekapital 14,1% (2009: 15,3% og 13,5%)
 • Individuelt solvensbehov 9,4% (2009: 9,7%)