Jyske Bank kvartalsrapport for 1.-3 kvartal 2010

Interview med Anders Dam

Sammendrag:

 • RESULTAT FØR SKAT OG BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB MV. 1.127 MIO. KR. (2009: 1.077 MIO. KR.)
 • Bidrag til Det Private Beredskab mv. alene i 3. kvartal 299 mio. kr.
 • Samlet bidrag til Det Private Beredskab siden 1. oktober 2008 1.353 mio. kr.
 • Resultat før skat 601 mio. kr. (2009: 627 mio. kr.)
 • Netto rente- og gebyrindtægter 4.472 mio. kr. (2009: 4.203 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 1.302 mio. kr. (2009: 1.473 mio. kr.)
 • Konstaterede tab på udlån mv. 570 mio. kr. ( 2009: 796 mio. kr.)
 • Nedskrivningssaldo 4.448 mio. kr. (2009: 2.496 mio. kr.)
 • Beholdningsindtjening 364 mio. kr. (2009: 309 mio. kr.)
 • Dagsværdien på ”hold til udløb porteføljen” overstiger den bogførte værdi med 217 mio. kr.
 • Solvens 15,6%, kernekapital 13,9% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 12,3%
 • Likviditetsberedskab 55 mia. kr.
 • Banken har i 3. kvartal udstedt længere løbende obligationer under EMTN-programmet til attraktive
  priser.