Jyske Bank halvårsrapport 2010

Interview med Anders Dam

Sammendrag

  • RESULTAT FØR SKAT OG BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB MV. 625 MIO. KR. (1. HALVÅR 2009: 579 MIO. KR.)
  • Resultat før skat 398 mio. kr. (1. halvår 2009: 284 mio. kr.)
  • Nettorente- og gebyrindtægter 2.943 mio. kr. (1. halvår 2009: 2.755 mio. kr.)
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 984 mio. kr. (1. halvår 2009: 1.026 mio. kr.)
  • Konstaterede tab på udlån mv. 321 mio. kr. (1. halvår 2009: 598 mio. kr.)
  • Nedskrivningssaldo 4.145 mio. kr. (1. halvår 2009: 2.143 mio. kr.)
  • Beholdningsindtjening 279 mio. kr. (1. halvår 2009: 152 mio. kr.)
  • Dagsværdien på ”hold til udløb porteføljen” overstiger den bogførte værdi med 99 mio. kr.
  • Solvens 14,8%, heraf kernekapital 13,0% (1. halvår 2009: 14,1% og 12,3%)
  • Likviditetsberedskab godt 61 mia. kr. (1. halvår 2009 47 mia. kr.)