Jyske Bank kvartalsrapport for 1. kvartal 2010

Interview med Anders Dam

Se indslag med ordførende direktør Anders Dam, der kommenterer kvartalsregnskabet.

Sammendrag:

 • RESULTAT FØR SKAT OG BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB MV. 300 MIO. KR.
 • Bidrag til Det Private Beredskab mv. 122 mio. kr. (1. kvartal 2009: 94 mio. kr.)
 • Resultat før skat 178 mio. kr. (1. kvartal 2009: -67 mio. kr.)
 • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 691 mio. kr. (1. kvartal 2009: 659 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 598 mio. kr. (1. kvartal 2009: 649 mio. kr.)
 • Konstaterede tab på udlån mv. 98 mio. kr. (1. kvartal 2009: 269 mio. kr.)
 • Nedskrivningssaldo 3.940 mio. kr. (1. kvartal 2009: 1.957 mio. kr.)
 • Beholdningsindtjening 207 mio. kr. (1. kvartal 2009: 17 mio. kr.)
 • Dagsværdien af "hold til udløb porteføljen" overstiger den bogførte værdi med 130 mio. kr.
 • Solvens 14,7%, heraf kernekapital 12,9% (1. kvartal 2009: 12,9% og 11,2%)
 • Likviditetsberedskab godt 53 mia. kr. (1. kvartal 2009 43 mia. kr.)
 • Resultatforventning til basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. i intervallet 2,5-2,9 mia. kr.