Jyske Bank-koncernens årsrapport 2009

Sammendrag:

 • Resultat før bidrag til det private beredskab 1.240 mio. Kr. - forrenter primoegenkapitalen med 12%
 • Bidrag til Det Private Beredskab 611 mio. kr. (2008: 231 mio. kr.).
 • Resultat før skat 629 mio. kr. (2008: 1.291 mio. kr.).
 • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 3.163 mio. kr. (2008: 2.513 mio. kr.).
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening udgør 2.420 mio. kr. (2008: 975 mio. kr.).
 • Nedskrivningssaldo 3.412 mio. kr. (2008: 1.537 mio. kr.).
 • Rentenulstillede kreditter og 90-dages overtræk 2.050 mio. kr. (2008: 700 mio. kr.).
 • Beholdningsafkast efter finansieringsomkostninger 497 mio. kr. (2008: -16 mio. kr.).
 • Dagsværdien på ”hold til udløb porteføljen” overstiger den bogførte værdi med 17 mio. kr. (2008: -490 mio. kr.).
 • Likviditetsberedskab på knap 54 mia. kr. (2008: 38 mia. kr.).
 • Solvens 15,3%, heraf kernekapital 13,5% og kernekapital ekskl. hybrid kapital 11,9% (2008: 12,7%, 11,0% og 9,5%).