Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3 kvartal 2009

Interview med Anders Dam

Se indslag med ordførende direktør Anders Dam, der kommenterer resultatet.

Sammendrag:

  • RESULTAT FØR SKAT OG BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB 1.070 MIO. KR.
  • Bidrag til Det Private Beredskab 450 mio. kr.
  • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 2.234 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 1.473 mio. kr.
  • Beholdningsindtjening 309 mio. kr.
  • Resultat før skat 620 mio. kr.
  • Solvens 14,4%, heraf kernekapital 12,6%.
  • Likviditetsberedskab fortsat 47 mia. kr.
  • Resultatforventning til basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. øges med yderligere 100-200 mio. kr. til niveauet 2.800-2.900 mio. kr.