Jyske Bank-koncernens halvårsrapport for 2009

Interview med Anders Dam

Se indslag med ordførende direktør Anders Dam, der kommenterer resultatet.

Sammendrag:

  • RESULTAT FØR BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB 573 MIO. KR.

  • Bidrag til Det Private Beredskab 295 mio. kr.
  • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 1.447 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 1.026 mio. kr.
  • Beholdningsindtjening 152 mio. kr.
  • Halvårsresultat før skat 278 mio. kr.
  • Solvens 14,0%, heraf kernekapital 12,2%.
  • Likviditetsberedskab 47 mia. kr.