Jyske Bank-koncernens årsrapport 2008

Interview med Anders Dam

Se indslag med ordførende direktør Anders Dam, der kommenterer resultatet.

Sammendrag:

 • RESULTAT FØR BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB 1.522 MIO. KR.
 • Bidrag til Det Private Beredskab 231 mio. kr.
 • Resultat før skat 1.291 mio. kr.
 • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 2.400 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening udgør 975 mio. kr.
 • Basisindtjening 1.425 mio. kr.
 • Beholdningsafkast efter finansieringsomkostninger 97 mio. kr.
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 13,3%.
 • Likviditetsberedskab på godt 38 mia. kr.
 • Solvens 12,7%, heraf kernekapital 11,0%.
 • I 2009 forventes basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. på niveau med 2008.
 • I 2009 forventes nedskrivninger på udlån mv. at ligge i niveauet 1% af udlån og garantier.