Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009

Interview med Anders Dam

Se indslag med ordførende direktør Anders Dam, der kommenterer kvartalsregnskabet.

Sammendrag:

  • RESULTAT FØR BIDRAG TIL DET PRIVATE BEREDSKAB 27 MIO. KR.
  • Bidrag til Det Private Beredskab 94 mio. kr.
  • Resultat før skat -67 mio. kr.
  • Nettorenteindtægter stiger samlet 18%.
  • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 604 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 649 mio. kr.