Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Interview med Anders Dam

Se indslag med ordførende direktør Anders Dam, der kommenterer kvartalsregnskabet.

 

Sammendrag:

  • RESULTAT FØR SKAT 1.089 MIO. KR. – forrenter primoegenkapitalen med 15,0 % p.a.
  • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 1.752 mio. kr.
  • Basisindtjening udgør 1.458 mio. kr.
  • Øvrige poster udgør samlet -369 mio. kr.
  • Solvens 11,8 %, heraf kernekapital 10,3 %.
  • 1 % vækst i bankudlån og 3% vækst i indlån (ekskl. puljeindlån) i forhold til ultimo 2007.
  • Likviditetsberedskab på 36 mia. kr. Beredskabet, som defineret af Moody’s, udgør godt 9 mia. kr. efter ét års afløb af kapitalmarkedsfinansiering.
  • Forventningerne til basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. i 2008 ændres til intervallet 2,2 – 2,4 mia. kr. (ekskl. bankens forventede bidrag til statsgarantiordningen på ca. 0,1 mia. kr.).