Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2006

RESULTAT FØR SKAT PÅ KR. 1.758 MIO.

- Basisindtjening udgør kr. 1.295 mio.
- Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 221 mio.
- Forrentning af primoegenkapitalen på 25,4 % p.a.
- Solvens inkl. indtjening i 1.-3. kvartal 11,7%, heraf kernekapital 10,0%.
- Kapitalbehov lavere end gældende solvensregler tilsiger
- 15% vækst i udlån og 8% vækst i indlån.
- Opjustering af forventet basisindtjening.