Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Resultat før skat kr. 601 mio. - mod kr. 555 mio i 1. kvartal 2005.

  • Basisindtjening udgør kr. 492 mio. - en stigning på 13%
  • Resultat før skat stiger 8% i forhold til 1. kvartal 2005
  • 20 % vækst i udlån og 15 % vækst i indlån
  • Forrentning af økonomisk kapital på 36% p.a.