Jyske Bank-koncernens resultat for 1. halvår 2002

Resumé
  • Resultat før skat kr. 600 mio. forrenter primoegenkapitalen med 19,4% p.a.
  • Resultat før skat pr. aktie udgør p.a. kr. 31,70.
  • Basisindtjeningen udgør kr. 462 mio.
  • Straksafskrevne investeringer på kr. 157 mio.
  • Beholdningsindtjening udgør kr. 138 mio.
  • Antallet af aktionærer er steget med netto 14.000 og udgør nu over 200.000.
  • Resultat før skat for juli måned forventes at følge trenden for årets første 6 måneder.
  • Forventninger til årets basisindtjening er uændrede.
  • Der ventes indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 2. halvår med forslag om nedsættelse af aktiekapitalen.

 

Sammendrag i tal
  1. halvår
2002
1. halvår
2001
Hele året
2001
Netto rente- og gebyrindtægter 1.785 1.653 3.389
Basisindtjening 462 573 938
Beholdningsindtjening 138 68 -48
Ordinært resultat før skat 600 641 890
Periodens resultat 397 453 623