Årsrapport 2005

Årsrapport 2005:
- Resultat før skat kr. 2.202 mio.
- Basisindtjening kr. 1.775 mio.
- Resultatet forrenter primoegenkapital med 28,3 %
- Cirka 1/3 af overskuddet er indtjent i fremmed valuta