Jyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Resumé
  • Resultat før skat kr. 1.650 mio.
  • Basisindtjening kr. 1.291 mio.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 330 mio.
  • Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 28,3% p.a.
  • Basisindtjening for hele året forventes at overstige kr. 1.500 mio.

 

Sammendrag i tal
  1.-3.kvt.
2005
1.-3.kvt.
2004
Hele året
2004
Netto rente- og gebyrindtægter 2.998 2.706 3.732
Basisindtjening 1.291 870 1.123
Beholdningsindtjening 330 320 570
Ordinært resultat før skat 1.650 1.220 1.960
Periodens resultat 1.331 819 1.406