Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2002

Resumé
  • Resultat før skat kr. 302 mio. forrenter primoegenkapitalen med 19,6% p.a.
  • Resultat før skat pr. aktie udgør p.a. kr. 31,96.
  • Basisindtjening udgør kr. 198 mio.
  • Straksafskrevne investeringer på kr. 100 mio.
  • Beholdningsindtjening udgør kr. 104 mio.
  • Forventninger til årets basisindtjening er uændrede.
  • Der ventes indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 2. kvartal med forslag om nedsættelse af aktiekapitalen

 

Sammendrag i tal
  1. kvartal
2002
1. kvartal
2001
Hele året
2001
Netto rente- og gebyrindtægter 858 799 3.389
Basisindtjening 198 272 938
Beholdningsindtjening 104 63 -48
Ordinært resultat før skat 302 335 890
Periodens resultat 203 229 623