Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Resumé

Resultat før skat på kr. 555 mio. - forrenter primoegenkapitalen med 28,5% p.a.

  • Basisindtjening udgør kr. 435 mio. - en stigning på 41%
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 111 mio.
  • Resultat før skat stiger 17% i forhold til 1. kvartal 2004.
  • Solvens inkl. indtjening i 1. kvartal 11,7%, heraf kernekapital 10,3%. 

 

Sammendrag i tal (kr. mio.)
  1. kvartal
2005
1. kvartal
2004
Hele året
2004
Netto rente- og gebyrindtægter 949 906 3.732
Basisindtjening 435 308 1.123
Beholdningsindtjening 111 156 570
Resultat før skat 555 474 1.960
Periodens resultat 456 323 1.406