Jyske Bank-koncernens resultat for 2004

Resumé
  • Basisindtjening udgør kr. 1.167 mio.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 570 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 25,6 %.
  • Solvens 12,4 %, heraf kernekapital 10,5 %.
  • Antal aktionærer 230.000.
     
Sammendrag i tal
  2004 2003  2002 2001 2000
Netto rente- og gebyrindtægter 3.819 3.732 3.648 3.389 3.178
Basisindtjening 1.167 1.120 926 938 869
Beholdningsindtjening 570 156 157 -48 386
Ordinært resultat før skat 2.004 1.809 1.083 890 1.255
Årets resultat 1.436 1.284 511 623 1.083