Jyske Banks 1.-3. kvartalsregnskab 2004

Resumé
  • Rekordoverskud på 1.301 mio. kr. før skat. Det er en stigning på 25 % i forhold til 1.-3. kvartal 2003.
  • Basisindtjening udgør kr. 951 mio. - en stigning på 8%.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 320 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 22,1% p.a.
  • Solvens inkl. indtjening i 1.-3. kvartal 12,2%, heraf kernekapital 10,2%.
  • Ny beskæftigelsesrekord.
Sammendrag i tal
  1.-3.kvt. 2004 1.-3.kvt.
2003
Hele året
2003
Netto rente- og gebyrindtægter 2.777 2.771 3.732
Basisindtjening 951 950 1.120
Beholdningsindtjening 320 87 156
Ordinært resultat før skat 1.301 1.037 1.809
Periodens resultat 876 660 1.284