Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2004

Resumé
  • Resultat før skat kr. 501 mio. mod kr. 277 mio. i 1. kvartal 2003.
  • Basisindtjening udgør kr. 335 mio.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 156 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 25,6% p.a.
  • Solvens inkl. 1. kvartals indtjening 11,7%, heraf kernekapital 9,6%.
  • Bankens bestyrelse foreslår nedsættelse af aktiekapitalen med nom. kr. 20 mio.
Sammendrag i tal
  1. kvartal
2004
1. kvartal
2003
Hele året
2003
Netto rente- og gebyrindtægter 906 898 3.732
Basisindtjening 335 332 1.120
Beholdningsindtjening 156 -55 156
Ordinært resultat før skat 501 277 1.809
Periodens resultat 342 175 1.284