Jyske Bank-koncernens halvårsrapport 2004

Resumé
  • Resultat før skat kr. 925 mio. mod kr. 702 mio. i 1. halvår 2003.
  • Basisindtjening udgør kr. 668 mio. – en stigning på 31%.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 237 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 23,6% p.a.
  • Solvens inkl. 1. halvårs indtjening 11,4%, heraf kernekapital 9,4%.
  • Bankens bestyrelse foreslår yderligere nedsættelse af aktiekapitalen med nom. kr. 14 mio.
  • Årets basisindtjening forventes i den øvre ende af budgetintervallet på kr. 1.000-1.200 mio.
  • Ressourceindsatsen forventes at blive øget med op mod 200 fuldtidsansatte i løbet af de næste par år.

 

 

Sammendrag i tal
  1. halvår
2004
1. halvår
2003
Hele året
2003
Netto rente- og gebyrindtægter 1.837 1.796 3.732
Basisindtjening 668 560 1.120
Beholdningsindtjening 237 142 156
Ordinært resultat før skat 925 702 1.809
Periodens resultat 630 449 1.284