Jyske Bank-koncernens resultat for 1.-3. kvartal 2003

Resumé
  • Resultat før skat kr. 1.037 mio.
  • Basisindtjening er steget 22% til kr. 950 mio. i 1.-3. kvartal   2003.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 87 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 20,1% p.a.
  • Solvens inkl. 1.-3. kvartals indtjening 11,5%, heraf kernekapital 8,9%.
  • Resultat før skat er ultimo oktober på kr. 1.176 mio.
  • Basisindtjening er ultimo oktober på kr. 1.075 mio.
Sammendrag i tal
  1.-3.kvt. 2003 1.-3.kvt.
2002
Hele året
2002
Netto rente- og gebyrindtægter 2.771 2.682 3.648
Basisindtjening 950 777 926
Beholdningsindtjening 87 73 157
Ordinært resultat før skat 1.037 850 1.083
Periodens resultat 660 567 511