Jyske Banks årsregnskab 2015

Sammendrag

 • Basisindtægter 8.433 mio. kr. (2014: 7.826 mio. kr. ekskl. badwill på 2.360 mio. kr.)
 • Resultat før skat 3.204 mio. kr. (2014: 743 mio. kr. ekskl. badwill på 2.360 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primo egenkapitalen med 11,6% (2014: 4,3% ekskl. badwill på 2.360 mio. )
 • Kursreguleringer under basisresultat 216 mio. kr. (2014: -42 mio. kr.)
  o Heraf vedrørende kunders rentesikring 298 mio. kr. (2014: -541 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 347 mio. kr. (2014: 1.953 mio. kr.)
  o Saldo for ledelsesmæssige skøn ultimo 2015 er 462 mio. kr., heraf 285 mio. kr. vedrørende landbrug
 • Udlån 396 mia. kr. (2014: 362 mia. kr.)
 • Bankindlån 129 mia. kr. (2014: 133 mia. kr.)
 • Kapitalprocent 17,0, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,1 (2014: 16,4 og 15,3)
 • Individuelt solvensbehov 10,5% (2014: 10,9%)
 • Aktietilbagekøbsprogrammet forhøjes med 250 mio. kr. til 750 mio. kr. med virkning fra 1. marts 2016

Regnskabet i detaljer

Interview med Anders Dam