Jyske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2017

TV: Anders Dam kommenterer regnskabet


Sammendrag

Resultat før skat 1.243 mio. kr. (1. kvartal 2016: 478 mio. kr.), hvilket forrenter primo egenkapitalen
med 15,8% p.a. (1. kvartal 2016: 6,4% p.a.)

 • Resultat efter skat 976 mio. kr. (1. kvartal 2016: 384 mio. kr.), hvilket forrenter primo egenkapitalen med 12,3% p.a. (1. kvartal 2016: 5,1% p.a.)
 • Basisresultat 894 mio. kr. (1. kvartal 2016: 623 mio. kr.)
 • Basisomkostninger 1.390 mio. kr. heraf 110 mio. kr. som engangsomkostninger i form af nedskrivning af immaterielle aktiver og jubilæumsaktiviteter
 • Tilbageførsel af nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 45 mio. kr. (1. kvartal 2016: 172 mio kr. i nedskrivninger)
 • Bestyrelsen indstiller et ekstraordinært udbytte på 500 mio.kr. på en ekstraordinær generalforsamling i 2. kvartal
 • Kapitalprocent 17,6, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,8 efter fradrag af ekstraordinært udbytte(ultimo 2016: 18,3 og 16,5)
  • Med indregning af løbende overskud og udstedelse af ansvarligt lån på 2,2 mia. kr. er
   kapitalprocenten 19,4 og egentlig kernekapitalprocent 16,3
 • Ny kundefokuseret organisation medfører tilpasning i antallet af medarbejdere på ca. -50

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

” Jyske Bank-koncernen implementerer en ny kundefokuseret organisation. Det sker for bedst muligt at tilgodese forskellige kundetypers ønsker og behov og for at opnå den mest enkle og effektive kundebetjening og produktion. Den nye kundeorganisation medfører en tilpasning i antallet af medarbejdere på ca. -50.

I 1. kvartal blev resultat efter skat på 976 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 12,3%. Resultatet er især drevet af fortsat fremgang i salget af boliglån, bedring i kreditkvaliteten og en solid indtjening på kapitalmarkedsaktiviteter.

Forbedringen af kreditkvaliteten fortsætter, og der tilbageføres 45 mio. kr. i 1. kvartal. Tilbageførslerne er mest udprægede blandt bankkunderne. Landbrugskunderne viser også i 1. kvartal samlet set en bedring, hvorfor der ligeledes er tilbageført 6 mio. kr. mod en tilbageførsel på 92 mio. kr. i 4. kvartal 2016

Udviklingen på de finansielle markeder og den kundedrevne aktivitet har i 1. kvartal understøttet en solid indtjening på kapitalmarkedsområdet. På omkostningssiden er der i 1. kvartal 2017 indregnet 110 mio. kr. i engangsomkostninger vedrørende nedskrivning af immaterielle aktiver og jubilæumsaktiviteter.

Omlægning af kapitalstrukturen fortsatte i 1. kvartal med udstedelse af et ansvarligt lån på EUR 300 mio. Det indebærer, at der er udstedt efterstillet kapital for samlet 3,1% af den vægtede risikoeksponering. Målet er udstedelser på 3,5%, hvilket senest forventes opnået i 1. halvår 2018. 

På baggrund af resultatet i 1. kvartal 2017 og kapitalsituationen indstiller bestyrelsen et ekstraordinært udbytte på 500 mio. kr. på en ekstraordinær generalforsamling i 2. kvartal 2017”.