Delårsrapport for 1. halvår 2018

TV: Jyske Bank køber aktier tilbage for 1 mia. kr.


Sammendrag

 • Resultat før skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør 2.189 mio. kr. og forrenter gns. egenkapital med 13,3% p.a. (1. halvår 2017: 2.067 mio. kr. og 13% p.a.).
 • Resultat efter skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør 1.738 mio. kr. og forrenter gns. egenkapital med 10,5% p.a. (1. halvår 2017: 1.615 mio. kr. og 10,2% p.a.).
 • Basisomkostninger udgør 2.415 mio. kr. og falder med 13% i forhold til 1. halvår 2017. 
  • Korrigeret for engangsomkostninger falder basisomkostningerne 1%. 
 • Nedskrivninger udgør 335 mio. kr. heraf 407 mio. kr. vedrørende IFRS 9. 
  • Tilbageførte nedskrivninger som følge af kreditforbedringer på udlån mv. 72 mio. kr. (1. halvår 2017: -120 mio. kr.). 
  • Nedskrivningerne indeholder en stigning i ledelsesmæssigt skøn vedrørende landbrug på 100 mio. kr. primært som følge af tørken. 
 • Kapitalprocent 20,4 heraf egentlig kernekapitalprocent 16,7 (ultimo 2017: 19,8 og 16,4). 
 • Igangsættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr., der løber i perioden 22. august – 28. december 2018.

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2018 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Jyske Bank opnåede en forrentning af egenkapitalen efter skat og ekskl. afledte effekter af IFRS 9 på 10,5% i 1. halvår 2018. 

Der har været udlånsvækst inden for såvel bank som realkredit og leasing i 1. halvår 2018. På bankområdet er det især erhvervssegmentet, der er i fremgang, mens der på realkreditområdet ses vækst både inden for privat- og erhvervssegmentet. Væksten inden for leasing er bredt funderet.

Væksten understøttes af, at Jyske Bank opnår gode placeringer i diverse image- og kundetilfredshedsmålinger. Senest er Jyske Bank den højest placerede bank i Berlingske Business’ Guld Image 2018.

Jyske Banks kapitalposition er blevet yderligere styrket i 1. halvår 2018 med salg af Nordjyske Bank aktieposten samt salg af ejendom i Lyngby. Med en kapitalprocent på 20,4 og en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 opfylder Jyske Bank således 9 år før tiden de langsigtede målsætninger i forhold til de nye kapitaldækningsregler, som vil være fuldt gældende fra 2027. Der igangsættes et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr., der løber i perioden 22. august til 28. december 2018”, slutter Anders Dam.