Jyske Banks delårsrapport for 1.- 3. kvartal 2013

Sammendrag

  • Basisindtjening 1.471 mio. kr. (1.-3. kvartal 2012: 90 mio. kr.) 
  • Resultat før skat 1.710 mio. kr. (1.-3. kvartal 2012: 411 mio. kr.) 
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,6% p.a. (1.-3. kvartal 2012: 4,0% p.a.) 
  • Nedskrivninger på udlån mv. 858 mio. kr. (1.-3. kvartal 2012: 1.558 mio. kr.) 
  • Bankudlån 111 mia. kr. (ultimo 2012: 106 mia. kr.) 
  • Bankindlån 110 mia. kr. (ultimo 2012: 97 mia. kr.) 
  • Solvens 15,7%, heraf kernekapital ekskl. hybrid kapital 14,8% (ultimo 2012: 17,3% og 14,2%)
  • Individuelt solvensbehov 10,0% (ultimo 2012: 10,2%) 
  • Likviditetsberedskab 50 mia. kr. (ultimo 2012: 43 mia. kr.)

Interview med Anders Dam