Jyske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2014

Interview med Anders Dam

Sammendrag

 • Resultat før skat 418 mio. kr. (1. kvartal 2013: 561 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 9,6% p.a. (1. kvartal 2013: 14,3% p.a.) 
 • Nedskrivninger på udlån mv. 289 mio. kr. (1. kvartal 2013: 242 mio. kr.) 
 • Bankudlån 115 mia. kr. (ultimo 2013: 111 mia. kr.) 
 • Bankindlån 121 mia. kr. (ultimo 2013: 116 mia. kr.) 
 • Dagsværdi af hold-til-udløb porteføljen er 334 mio. kr. over den bogførte værdi
  (ultimo 2013: 302 mio. kr.) 
 • Solvens 16,2%, heraf kernekapital ekskl. hybrid kapital 15,1% (ultimo 2013: 16,0% og 15,3%) 
 • Individuelt solvensbehov 10,0% (ultimo 2013: 9,8%) 
 • Solvenseffekten af de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR er en forbedring på 0,5 procentpoint