Jyske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2012

Sammendrag

 • RESULTAT FØR SKAT 502 MIO. KR. (1. kvartal 2011: 200 mio. kr.)
 • RESULTAT FØR SKAT FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN MED 14,5% P.A. (1. kvartal 2011: 6,0% P.A.)
 • Netto rente- og gebyrindtægter under basisindtjening 1.556 mio. kr. (1. kvartal 2011: 1.394 mio. kr.)
 • Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 746 mio. kr. (1. kvartal 2011: 541 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening 398 mio. kr. (1. kvartal 2011: 244 mio. kr.)
 • Basisindtjening 348 mio. kr. (1. kvartal 2011: 297 mio. kr.)
 • Beholdningsindtjening efter finansieringsomkostninger 192 mio. kr. (1. kvartal 2011: 72 mio. kr.)
 • Dagsværdi af hold-til-udløb porteføljen er 133 mio. kr. større end den bogførte værdi
  (Ultimo 2011: 7 mio. kr. mindre end bogført værdi)
 • Resultat før Garantifonden mv. 540 mio. kr. (1. kvartal 2011: 369 mio. kr.)
 • Bidrag til Garantifonden mv. 38 mio. kr. (1. kvartal 2011: 169 mio. kr.)
 • Nedskrivnings- og hensættelsessaldo 3.973 mio. kr. (Ultimo 2011: 3.871 mio. kr.)
 • Likviditetsberedskab 42 mia. kr. (Ultimo 2011: 38 mia. kr.)
 • Solvens 16,5%, kernekapital 15,0% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 13,7%
  (Ultimo 2011: 14,7%, 13,3% og 12,1%)
 • Individuelt solvensbehov 10,3% (Ultimo 2011: 10,0%)
 • Nedskrivninger på udlån mv. for 2012 forventes at blive 1,6 mia. kr. til 2,0 mia. kr. efter indførelse af Finanstilsynets nye skærpede regler for nedskrivninger på udlån mv.