Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

 • Resultat før skat 3.404 mio. kr. (1.–3. kvartal 2013: 1.710 mio. kr.)
 • Resultat efter skat 3.310 mio. kr. (1.–3. kvartal 2013: 1.340 mio. kr.)
 • Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 25,2% p.a. (1.–3. kvartal 2013: 11,4% p.a.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. 1.489 mio. kr. (1.–3. kvartal 2013: 858 mio. kr.)
 • Udlån 359 mia. kr. (ultimo 2013: 131 mia. kr.)
  • Realkreditudlån 216 mia. kr. (ultimo 2013: 0 mia. kr.)
  • Bankudlån 118 mia. kr. (ultimo 2013: 111 mia. kr.)
 • Bankindlån 128 mia. kr. (ultimo 2013: 116 mia. kr.)
 • Kapitalprocent 16,7, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,7 (ultimo 2013: 16,0 og 15,3)
 • Individuelt solvensbehov 10,7% (ultimo 2013: 9,8%)