Jyske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2016

Anders Dam: Landbruget eneste minus i tilfredsstillende 1. kvartal

Jyske Bank fik et overskud på 478 mio. kr. før skat i 1. kvartal. Ordførende direktør Anders Dam er tilfreds med resultatet, men noterer at landbrugskrisen fortsat er en stor udfordring for banken. 

Nedskrivninger på udlån udgjorde 172 mio. kr. i 1. kvartal, og det er fortsat landbrugskunderne, der sætter deres præg på denne post. Ser man bort fra landbruget ville Jyske Bank således kunne have tilbageført nedskrivninger på 56 mio. kr. i perioden.

1.-kvartalsresultatet er ligeledes negativt påvirket af et urealiseret kurstab på 130 mio. kr. på bankens aktier i Nordjyske Bank.

Sammendrag

 • Basisindtægter 2.063 mio. kr. (1. kvt. 2015: 1.978 mio. kr.)
 • Basisresultat 623 mio. kr. (1. kvt. 2015: 313 mio. kr.)
 • Resultat før skat 478 mio. kr. (1. kvt. 2015: 502 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 6,4% p.a. (1. kvt. 2015: 7,3% p.a.)
 • Kursreguleringer under basisresultat 223 mio. kr. (1. kvt. 2015: -150 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 172 mio. kr. (1. kvt. 2015: 327 mio. kr.)
  o Heraf udgør nedskrivninger på landbrug 228 mio. kr.
 • Udlån 411 mia. kr. (ultimo 2015: 396 mia. kr.)
  o Realkreditudlån 258 mia. kr. (ultimo 2015: 249 mia. kr.)
  o Traditionelle bankudlån 94 mia. kr. (ultimo 2015: 93 mia. kr.)
 • Bankindlån 125 mia. kr. (ultimo 2015: 129 mia. kr.)
 • Kapitalprocent 16,7, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,9 (ultimo 2015: 17,0 og 16,1)
  o Kapitalbuffer 9,4 mia. kr. (ultimo 2015: 10,9 mia. kr.)

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2016 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Jyske Bank har i 1. kvartal 2016 leveret et basisresultat på 623 mio. kr. Resultat er tilfredsstillende givet markedsbetingelserne. Salget af boliglån er fortsat i 1. kvartal og har pr. ultimo kvartalet og dags dato nået et niveau på henholdsvis 61,7 mia. kr. og 63,3 mia. kr. Udviklingen på kapitalmarkederne har sat deres præg på resultatet, hvor -227 mio. kr. kan henføres til udviklingen i kunders forretninger vedrørende rentesikring og -130 mio. kr. vedrører urealiserede kurstab på bankens aktier i Nordjyske Bank. Samtidig har forbedringer i boniteten af kunderne betydet 363 mio. kr. i positive kursreguleringer af kunders forretninger vedrørende rentesikring.

Udviklingen i koncernens toplinje er et udtryk for et fornyet pres på rentemarginalerne og en lavere nettorenteindtjening på likviditetsporteføljen. Koncernens omkostninger er faldende. Koncernens nedskrivninger er præget af landbrugets svære vilkår. Eksklusiv landbrug er der tale om netto-tilbageførsler af nedskrivninger under basisresultatet på 56 mio. kr. i 1. kvartal. Kapitalgrundlaget er solidt, og ultimo 1. kvartal 2016 er der tilbagekøbt egne aktier for 364 mio. kr. svarende til knap 50% af aktietilbagekøbsprogrammet på 750 mio. kr. Programmet fortsætter frem til og med 30. juni 2016.

Situationen med lave renter og lav kreditefterspørgsel forventes fortsat at præge markedet. Jyske Bank ser dog uændrede gode vækstmuligheder inden for ejendomsområdet til både privat- og erhvervskunder”, slutter Anders Dam.