Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2015

 • Basisindtægter 6.175 mio. kr. (1.-3. kvt. 2014: 5.924 mio. kr. ekskl. badwill på 2.360 mio. kr.)
 • Resultat før skat 2.129 mio. kr. (1.-3. kvt. 2014: 1.044 mio. kr. ekskl. badwill på 2.360 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 10,3% p.a. (1.-3. kvt. 2014: 6,0% p.a. ekskl. badwill)
 • Kursreguleringer under basisresultat 135 mio. kr. (1.-3. kvt. 2014: 208 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 381 mio. kr. (1.-3. kvt. 2014: 1.236 mio. kr.)
 • Udlån 381 mia. kr. (ultimo 2014: 362 mia. kr.)
  o Realkreditudlån 242 mia. kr. (ultimo 2014: 219 mia. kr.)
  o Traditionelle bankudlån 96 mia. kr. (ultimo 2014: 102 mia. kr.)
 • Bankindlån 125 mia. kr. (ultimo 2014: 133 mia. kr.)
 • Kapitaltilpasning
  o Igangsættelse af tilbagekøbsprogram af egne aktier for modværdien af op til 500 mio. kr.
  o Det er hensigten at indstille ordinært udbytte på ca. 500 mio. kr. ved den ordinære generalforsamling i marts 2016
 • Kapitalprocent 16,9, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,8 (ultimo 2014: 16,4 og 15,3)
  o Kapitalbuffer 10,3 mia. kr. (ultimo 2014: 9,7 mia. kr.)
  o Målsætning: kapitalprocent 17,5 og egentlig kernekapitalprocent 14,0
 • Fusionen med BRFkredit forløber hurtigere end forventet: Resultat før skat i BRFkredit 617 mio. kr.