Jyske Banks delårsrapport for 1. kvartal 2015

Infografik med de vigtigste nøgletal

Sammendrag

 • Basisindtægter 1.978 mio. kr. (1. kvartal 2014: 1.729 mio. kr.)
 • Resultat før skat 502 mio. kr. (1. kvartal 2014: 418 mio. kr.)
 • Resultat efter skat 393 mio. kr. (1. kvartal 2014: 341 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 7,3% p.a. (1. kvartal 2014: 9,6% p.a)
 • Kursreguleringer under basisresultat -150 mio. kr. (1. kvartal 2014: 183 mio. kr.)
  • Heraf vedrørende kunders rentesikring -299 mio. kr. (1. kvartal 2014: -128 mio. kr
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 327 mio. kr. (1. kvartal 2014: 249 mio. kr.)
  • Tab på udlån mv. 253 mio. kr. (1. kvartal 2014: 281 mio. kr.)
 • Udlån 376 mia. kr. (ultimo 2014: 362 mia. kr.)
  • Realkreditudlån 229 mia. kr. (ultimo 2014: 219 mia. kr.)
  • Bankudlån 119 mia. kr. (ultimo 2014: 120 mia. kr.)
 • Bankindlån 132 mia. kr. (ultimo 2014: 133 mia. kr.)
 • Kapitalprocent 16,3, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,3 (ultimo 2014: 16,4 og 15,3)
 • Individuelt solvensbehov 10,7% (ultimo 2014: 10,9%)
 • Resultat før skat BRFkredit 241 mio. kr. (1. kvartal 2014: -837 mio. kr.)
 • Integrationsomkostninger som følge af fusionen forventes i intervallet 150-200 mio. kr. mod tidligere 300-400 mio. kr.

Nøgletal