Jyske Banks årsrapport 2012

Interview med Anders Dam

  • Resultat før skat 851 mio. kr. (2011: 601 mio. kr.)
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 6,1% (2011: 4,5%)
  • Goodwill nedskrevet med 216 mio. kr. og udgør herefter 0 kr.
  • Dagsværdien af hold-til-udløb porteføljen var 345 mio. kr. over den bogførte værdi (2011: dagsværdi 7 mio. kr. mindre end bogført værdi )
  • Solvens 17,3%, heraf kernekapital 15,3% (2011: 14,7% og 13,3%)
  • Individuelt solvensbehov inklusiv aktiviteterne fra Spar Lolland 10,2% (2011: 10,0%)

Sådan ser Jyske Banks årsregnskab 2012 ud i detaljer