Jyske Banks delårsrapport for 1.- 3. kvartal 2012

Interview med Anders Dam

Sammendrag

  • RESULTAT FØR SKAT PÅ 620 MIO. KR. I 3. KVARTAL 2012 (3. KVARTAL 2011: 108 MIO. KR.)
  • Periodens resultat før skat og implementering af skærpede retningslinjer for nedskrivninger på udlån mv. 1.311 mio. kr. (1.-3. kvartal 2011: 426 mio. kr.)
  • Periodens resultat før skat 411 mio. kr. (1.-3. kvartal 2011: 426 mio. kr.)
  • Solvens 17,0%, kernekapital 15,0% og kernekapital ekskl. hybrid kernekapital 13,8%
    (Ultimo 2011: 14,7%, 13,3% og 12,1%)
  • Individuelt solvensbehov 9,9% (Ultimo 2011: 10,0%)
  • Veloverstået it-konvertering til Bankdata