Jyske Banks årsregnskab 2016


Sammendrag

  • Resultat efter skat 3.116 mio. kr. (2015: 2.476 mio. kr.)
  • Resultat efter skat forrenter primo egenkapitalen med 10,3% (2015: 9,0%)
  • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat -149 mio. kr. (2015: 347 mio. kr.)
  • Kapitalprocent 18,3, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,5 (2015: 17,0 og 16,1)
  • Igangsættelse af nyt tilbagekøbsprogram af egne aktier for en modværdi af op til 500 mio. kr. i periode 1. marts til og med 29. september 2017
  • Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling i marts 2017, at der udbetales et ordinært udbytte på 500 mio. kr. for regnskabsåret 2016

Jyske Bank: 2016 fra A til Z


Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2016 udtaler ordførende direktør Anders Dam: ”Jyske Bank opnåede en forrentning af egenkapitalen efter skat på 10,3% i 2016. Resultatet afspejler en forbedring af resultatet før skat i realkreditaktiviteter på 45%, en fremgang i bankaktiviteter på 15% og et stort set uændret resultat før skat i leasingaktiviteter. Koncernens balance er steget 8%. Målsætningen er uændret en forrentning af egenkapitalen efter skat på 8-12%.
 

Ved udgangen af 2016 er der solgt boliglån for ca. 80 mia. kr. og pr. dags dato ca. 83 mia. kr. Målsætningen er uændret en vækst på 100 mia. kr. Koncernen vil til stadighed tilbyde kunder konkurrencedygtige produkter og vilkår. Udviklingen i ejendomsrelaterede erhvervslån følger den 5-årige strategi om 20 mia. kr. i nyudlån, og der er etableret nyudlån for 12,4 mia. kr. ved udgangen af 2016.
 

Kreditkvaliteten af koncernens porteføljer af såvel privat- som erhvervskunder er forbedret i 2016. Det har medført en netto tilbageførsel af nedskrivninger på 149 mio. kr. Udviklingen i landbruget har også betydet en netto tilbageførsel af nedskrivninger i 4. kvartal, mens der for øvrige kunder er sket en netto tilbageførsel af nedskrivninger seks kvartaler i træk. Koncernens kreditpolitik, de lave renter, den høje og stigende beskæftigelse, reallønsfremgang og en moderat vækst i Danmark understøtter alle en fortsat stabil udvikling i kreditkvaliteten.

Jyske Banks gradvise tilpasning af kapitalstrukturen er fortsat med udstedelse af såvel ansvarlige lån som hybride lån i 2016. Tilpasningen samt udskydelsen af implementeringen af de nye kapitaldækningsregler til forventet 2025 øger kapaciteten til såvel fortsat vækst som kapitaludbetaling. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen et ordinært udbytte på 500 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Samtidig igangsættes et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr., der løber fra 1. marts til 29. september 2017. De langsigtede kapitalmålsætninger for kapitalprocenten og den egentlige kapitalprocent er fortsat hhv. 17,5% og 14%. Jyske Bank vil i de kommende år opbygge kapitalniveauer over de langsigtede målsætninger for at kunne honorere fremtidige regulatoriske krav”, slutter Anders Dam.