Lars Stensgaard Mørch

Kurt Bligaard Pedersen

Ordførende direktør
Master of Arts, Warwick Business School
Født 1972


Overblik

Lars Mørch har været ordførende direktør siden 01.11.2023. Har direktionsansvaret for Forretningsstrategi, Privat, Økonomi, Risiko, Juridisk, Kommunikation og Markedsføring, HR, Compliance samt Koncernsupport og Implementering

Ledelseshverv i andre virksomheder

Lars Mørch er bestyrelsesmedlem i FinansDanmark, Foreningen Bankdata F.m.b.a., Jyske Banks Almennyttige Fond, Jyske Banks Almennyttige Fonds Holdingselskab og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Erhvervskarriere

Inden sin udnævnelse til bankdirektør var Lars Mørch i perioden 2021-23 direktør med ansvar for bl.a. strategi i Jyske Bank. Der forinden havde Lars Mørch i perioden 2006-2018 været medlem af Danske Banks ledergruppe – heraf de sidste 6 år som bankdirektør – Lars var i perioden bl.a. leder af koncernfunktionen HR/Kommunikation, var Landechef i Sverige og leder af Business Banking. Lars Mørch blev oprindelig ansat i Danske Bank i 1999.

Uddannelse

Lars Mørch fik i 1998 en Master of Arts på Warwick Business School, på hvilken baggrund han opnåede et stipendiat ved CBS. Lars Mørch gennemførte endvidere i 2006 Stanford Executive Programme.

Aktier i Jyske Bank ultimo 2023

3.204