Ordinær generalforsamling den 26. martsTid og sted

Tirsdag den 26. marts 2019 på Gl. Skovridergaard.

Tilmeld dig generalforsamling eller afgiv fuldmagt

VP InvestorPortal

Blanketter

Tilmeldingsblanket

Fuldmagtsblanket

Brevstemme

Efter afholdt generalforsamling

Referat

Afstemningsresultater


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 26. februar 2019

Aktiekapital: 849.450.440 DKK

Antal aktier: 84.945.044 stk.

Stykstørrelse: 10,00 DKK

Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme

Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer