Ekstraordinær generalforsamling den 6. majTid og sted

Mandag den 6. maj 2019 kl. 10 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Tilmeld dig generalforsamling eller afgiv fuldmagt

VP InvestorPortal

Blanketter

Tilmeldingsblanket [PDF]

Fuldmagtsblanket [PDF]

Brevstemme [PDF]

Efter afholdt generalforsamling

Referat [PDF]

Afstemningsresultater [PDF]


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 8. april 2019

Aktiekapital: 849.450.440 DKK

Antal aktier: 84.945.044 stk.

Stykstørrelse: 10,00 DKK

Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme

Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer