Ekstraordinær generalforsamling den 21. aprilTid og sted

Torsdag den 21. april 2022 kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg

Tilmeld dig generalforsamling eller afgiv fuldmagt

VP InvestorPortal

Blanketter

Efter afholdt generalforsamling


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 28. marts 2022

Aktiekapital: 690.000.000 DKK
Antal aktier: 69.000.000 stk.
Stykstørrelse: 10,00 DKK
Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme
Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer